Главная | Регистрация | Вход | RSSВторник, 27.10.2020, 11:02

Меню сайта
Категории раздела
Для родителей [15]
Для учащихся [3]
Документация [2]
Памятка учащегося
Случайное фото
Случайное видео
Погода в городе
Наш опрос
На каком отделении ты учишься?
Всего ответов: 22
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Документация

Умови приймання
 
Умови приймання учнів розроблені на основі Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл та шкіл мистецтв на конкурсній основі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. № 389 та у відповідності до статуту навчального закладу
 
1. Загальні положення
 
1.1. Приймання учнів до 1 (спеціалізованих) класів з поглибленим вивченням англійської мови здійснюється на основі конкурсного відбору.
1.2. Приймання учнів до 2-11(12) класів здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць.
1.3. Участь у конкурсному відборі мають змогу брати діти незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 
2. Організація конкурсу  
 
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 2-11 (12) класів проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування дітей (учнів, вихованців) відбувалося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом начального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі створюється конкурсна комісія (приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з радою навчального закладу. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник. 2.6. Якщо умовами конкурсу передбачено проведення випробувань із загальноосвітніх предметів, то з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.
2.7. До участі у конкурсі допускаються діти (учнів, вихованці) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу гімназії.
Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
 
3. Проведення конкурсу
 
3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною у присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу з погодженням з відповідним органом управління освітою. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу закладу освіти не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробування для учнів 2-11 (12) класів проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).
Адміністрація гімназії самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.
3.5. Конкурсні випробування до закладу освіти проводяться також за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів. Приймання учнів до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
3.6. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до гімназії передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання з урахуванням спеціалізації навчального закладу розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи (психологічними службами), та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.
3.7. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів (методичними комісіями, кафедрами) та затвержуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою. Можливе часткове використання творчих завдань.
3.8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.
3.10. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального азкладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійнюється головою предметної комісії після виставлення балів.
3.11. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом гімназії для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв'язання задач тощо).
3.12. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.
3.13. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші з записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.
3.14. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).
3.15. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.
3.16. Учасники міжнародних олімпіад, конкусрів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповдіного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.17. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.18. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.16-3.17, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкретних випробуваннях на загальних умовах.
3.19. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
3.20. Діти (учні, вихованці), які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 
4. Порядок зарахування
 
4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні (вихованці), які за підсумками конкурсу не зараховані до гімназії, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі у конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
 
5. Контроль за проведенням конкурсу
 
5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання даних правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.
5.3. При порушенні навчальним закладом вимог "Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)" та цих Правил конкурсного приймання, розроблених гімназією, рішенням відповідного органу управління освітою результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі орган управління освітою, що приймав це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.
Категория: Документация | Добавил: Rick (16.02.2012)
Просмотров: 552 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Гость

Сообщения:

Группа:
Гости
Время:11:02

Газета школы искусств
Читать выпуск №01 от 01/09/2016
Читать выпуск №02 от 01/10/2016
Читать выпуск №03 от 01/11/2016
Читать выпуск №04 от 01/12/2016
Читать выпуск №05 от 20/12/2016
Читать выпуск №06 от 24/01/2017
Читать выпуск №07 от 20/02/2017
Читать выпуск №08 от 05/03/2017
Читать выпуск №09 от 15/04/2017
Читать выпуск №10 от 20/05/2017
Поиск
Календарь праздников
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Мы в соцсетях
Художественное отделение Мариупольской школы искусств Мы в Твиттере Мы в YouTube Мы в Facebook
Наш БаннерДрузья сайтаРеклама

Агенство недвижимости НАДЕЖДА-ПЛЮС


Каталог нот для фортепиано. Скачать современные ноты для пианино.


Дитяча школа мистецтв м.Маріуполь © 2020
Используются технологии uCoz
free counters